Младежи дебатират:"Should I stay or should I go?"

"Различният поглед" организира обществени дебати. Първият от старозагорските ще е в понеделник.

Първият дебат в Стара Загора ще се проведе на 16-ти юни от 18:30 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески" с тема: „Should I stay or should I go?" ("Да остана или да си тръгна?") – връзката между емиграцията и реализацията на младите хора у нас. Веднага след дебата ще се проведе и образователна прожекция на популярния български филм „Писмо до Америка", който дава поле за размисъл без да съди или да натежава с конкретни гледни точки. Прожекцията ще се състои с любезното съдействие на авторите на филма и продуцента, КЛАС ФИЛМ.
Да вземат участие в дебата ще бъдат поканени ученици и учители от няколко старозагорски гимназии, Тракийски университет, Стара Загора, представители на Община Стара Загора, на културни институции и неправителствени организации в града.

„Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед" е партньор на „Център за култура и дебат – Червената къща", София по проект „Българска мрежа за граждански диалог". Проектът се
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проектът „Българска мрежа за граждански диалог" цели да създаде мрежа за дебати, обединяваща организации, реализиращи публични и отворени дебати и дискусии, които овластяват дейците на гражданското общество. Проектът цели да подпомогне организационното укрепване и обмяната на опит между тези организации, както и да увеличи капацитета им да служат като места за просветен, аргументиран и жив диалог, отворен към „различни актьори" на гражданското общество; места, в които изкуството отговаря на най-актуалните теми на деня.
Всяка от участващите организации от Пловдив, Стара Загора, Варна, Габрово и Велико Търново ще организира 4 публични дебата в периода юни 2014 – февруари 2015 г.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"