Софийското метро е най-евтиното в Европа

Очаква се в следващите 3 години пътниците да нараснат с 920 хил. пътници на месец

Софийското метро е най-евтиното в Европа. Цената е съобразена с ниския стандарт на живот на българина и се определя от няколко фактора. Има разлика между заплатата на един работник в България и в Европа. Освен това 85% от материалите, които ние ползваме, са български, а тяхната цена е значително по-ниска, отколкото тази на вносните материали.

Ние се стараем строителството да бъде с добри материали, но не в категорията луксозни, както не и най-евтини. По-бързото строителство също е фактор за по-ниската цена. Досега не сме имали участък, по който да сме удължавали срока за изпълняване на строителството през последните 7-8 години, така че може да се каже, че цената по никакъв начин не се отразява върху качеството.


По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2014 г. „Метрополитен,, ЕАД бележи ръст на превозените пътници от 3,9% в сравнение с първото тримесечие на 201З г.


Ръстът се дължи на няколко неща. След пускането на който и да е участък на метрото имаме отначало бързо реализиране на пътниците, но това води до промяната на броя на пътниците в другите участъци. Това повишение от 3,9% се дължи на тенденцията от постепенно увеличаване.


През май са превозени 7,1 млн. пътници. През октомври, ноември, март;април, май, януари и декември се забелязва най-голям брой превозени пътници, докато през летните месеци техният брой спада.


Очаква се в следващите 3 години пътниците да нараснат с 920 хил. пътници на месец.