Никой не отговаря за почистването на отводнителните канали в София

При всеки проливен дъжд в столицата подлезите и метрото се наводняват

Невъзможност на нито една дирекция на Столичната община да отговори адекватно на въпроса кой отговаря за почистването на отводнителните канали в София, съобщава БГНЕС.

С цел да разберем кой отговаря за почистването на отводнителните канали и защо подлезите и метрото в града се наводняват при всеки проливен дъжд, екипът ни се свърза с открития телефон, на който всеки гражданин може да направи справка за дейностите, осъществявани на Столичната община.

От там обясниха, че за почистването на различните видове шахти и канали отговарят различни звена. Задачата да почистят тези в подлезите е на районните кметства, за почистването на каналите в метрото отговорност носи "Метрополитен" ЕАД, а част от каналите се стопанисват от "Софийска вода" АД. След това служителите на телефонната линия ни насочиха към Столичния инспекторат, който извършва проверки за редовното почистване.

Този път служителите по телефона увериха, че правят непрекъснато проверки и че наводненията при поройни дъждове са нещо нормално и не зависят от тях. От Столичния инспекторат поясниха, че въпреки почистването, бурята донася частици пръст, клони и камъни, които запушват шахтите, след което лаконично ни помолиха да се обърнем към пресцентъра за повече информация.

При неколкократните позвъня там, никой не отговори на обажданията. Същото се случи и при позвъняване на посочения в интернет страницата на Столичната община телефон на Красимир Димитров от ГД "Обществен ред и защита при бедствия``.

Потърсихме за коментар и Ева Митова, кмета на район "Подуяне", който е сред най-засегнатите от пороя. Секретарката на Митова каза, че районният кмет е в двудневен отпуск, а през това време функциите й се изпълняват от зам.-кмета на район "Подуяне" Калина Лазарова. Потърсихме и Лазарова, чиито телефон също даваше сигнал свободно, което ни постави пред невъзможността да получим отговор на зададения въпрос.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"