Започва онлайн проучване сред работодатели от страната

Данните са необходими за новата схема "Младежка заетост"

Онлайн проучване сред работодатели в страната започват от Агенцията по заетостта. Данните са необходими във връзка с новата схема „Младежка заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Анкетирането ще се извършва в срок 07 юли, чрез попълване на анкета на адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/1Hyu4cmKQdReh9LHM2nP4LquNwNAdpp7qCfiexo3C3bA/viewform?usp=send_form
В случай, че работодателите нямат възможност да попълнят анкетата в електронен вариант на посочения адрес, от местната Дирекция Бюро по труда, имат готовност за анкетиране по телефона, на място във фирмата или в дилекцията.

От Бюрото по труда информират и за допустимите дейности по новата схема, а те са стажуване под наставничеството на работодател или на определено от него лице - наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. Също и обучение на работното място - обучава се работникът или служителят в процеса на работата по определена професия или специалност.