Воден кошмар в Старозагорско - обобщение

Две общини и част от трета в бедствено положение, няма пострадали хора

Най-тежко остава положението в общините Опан и Гълъбово, където още преди обяд обявиха бедствено положение. По спешност в Стара Загора пристигна вицепремиерът и министър на труда и социалните грижи Йордан Христосков.
В наводнените квартали на Гълъбово Лозенец и Строител е проведена евакуация на населението. Електрозахранването вече е възстановено в почти целия град, след като в началото на деня беше нарушено. В село Априлово се провежда спасителна операция с лодки, след като язовир Априлово е прелял. Част от село Мусачево е недостъпна.
В община Опан са наводнени селата Ястребово, Тракия, Бял извор, Опан. Множество хора са евакуирани от кметове и кметски наместници по места. Без електрозахранване са райони на селата Кравино и Пъстрен. В село Средец има данни за над 100 удавени животни.
Община Раднево – обявено бедствено положение със заповед на кмета. Наводнени села: Землен, Любеново, Трънково, Свободен, Любеново, Константиновец, както и кв. Гипсово, където има и свлечена земна маса. Мостът в село Свободен е паднал и част от селото е недостъпна. Няма ток в селата Трънково и Землен.
От РЗИ Стара Загора са издадени предписания до кметовете на общините за осигуряване на питейна вода. От ВиК Стара Загора отстраняват повреди по места и отводняват дворове и помещения. От Втора механизирана бригада са осигурили 16 водоноски с питейна вода за засегнатите населени места.
Пътят Димитровград – Стара Загора е отворен за движение.
18 села са наводнени в община Стара Загора след падналите обилни валежи. Това са Арнаутито, Кирилово, Богомилово, Михайлово, Калояновец, Ракитница, Ловец, Еленино, Петрово, Памукчии, Ловец, Пъстрен, Михайлово, Козаревец, Християново, Козаревец, Християново, Стрелец. Скъсана е язовирна стена на язовир Козаревец.

В казанлъшко също има наводнени имоти и дворове, най-вече в селата Турия и Дунавци.

Информацията е от Кризисния щаб при Областния управител на Стара Загора, който проведе заседание. На него присъства и вицепремиерът и министър на труда и социалните грижи Йордан Христосков.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен