Обяд за социално слаби в Казанлък осигуряват до края на годината

Общината спечели проект за социалната услуга „Обществена трапезария” за 40 потребители

Услугата стартира от днес и ще продължи до 31.12.2014 г. Стойността на проекта за този период е 5796 лв.

Община Казанлък съвместно с Дирекция”Социално подпомагане” -Казанлък направи подбор на лица от допустимите целеви групи за тази услуга, на базата на подадени заявления по образец. Целевите групи обхващат лица  получаващи ниски  пенсии, хора с увреждания над 71 %, скитащи и бездомни лица, лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията  на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
На одобрените за ползване на обществена трапезария ще се предлага обедно меню - супа, основно ястие и хляб. Храната ще се приготвя в Домашен социален патронаж.
Социалната услуга „Обществена трапезария” в Община Казанлък има голяма значимост за населението и е подходяща форма за помощ и обгрижване на нуждаещите се граждани.
С предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” Община Казанлък ще подпомогне най-уязвимите групи от населението в общината, които се нуждаят от подкрепа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен