Няма бежанци на социални помощи в Стара Загора

Чуждестранните семейства, потърсили подпомагане, най-вероятно са напуснали страната

Това потвърдиха от Дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора.
88 молби-декларации за еднократна помощ са подадени в общината след проливните дъждове, причинили наводнения в жилищни домове. До 18 септември са изплатени 39 от тях, останалите 49 са процес на обработване.
През месец август са били отпуснати 155 месечни помощи и 115 лица са извършили обществено полезен труд.
Стана ясно още, че размерът на целева помощ за този отоплителен сезона остава непроменена и е в размер на по 65,72 лв. за месеците от ноември до март включително като тя се изплаща на два транша. До 25 септември са подадени 1090 целеви помощи за отопление като 396 са за отопление на ел.енергия и 693 за отопление с твърдо гориво. Направени са 63 отказа за отпускане на помощта. Крайният срок за подаване на молби е 31 октомври.
Подадени са и 890 броя целеви помощи за ученици.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен