Стара Загора се нарежда в средата по социално-икономически показатели

Продължава да расте разликата в доходите на хората от столицата и страната, показва изследване на ИПИ

Увеличава се разликата в доходите между хората, живеещи в столицата и останалите региони. Задълбочава се и демографският проблем, сочи изследване на Института за пазарна икономика. Все пак се отчитат бавни, положителни тенденции на икономическо възстановяване на регионите.

Според изследването на Института за пазарна икономика областите на страната ни са групирани в 8 типа регионални профили – от много добро към много лошо социално-икономическо състояние.

Стара Загора е поставена в средата на класацията. Тя е отделена като самостоятелен район след областите Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград. По-ниските й резултати се дължат на намаляването на заетостта и лошото състояние на околната среда.

Столицата София е на първо място. Тя също е отделена като самостоятелен район, с най-добро икономическо състояние и най-предпочитана за миграция.

Нареждащите се веднага след нея и обединени в една група Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград също с добри показатели, но два пъти по-ниски от тези на София..

За съжаление разделението между Южна и Северна България в икономическо отношение продължава.

В дъното на класацията с най-лоша инфраструктура и слабо развита икономика са пет области в Северна България – Силистра, Разград, Търговище, Ловеч, Монтана.Като цяло областите с лошо икономическо състояние са повече от тези с добро, е изводът на експертите.

Южният централен район на страната, в който попада и Стара Загора, е отбелязан най-висок ръст при възстановяването на пазара на труда. В това отношение градът ни е в една група със София, Варна и Бургас. В Бургас възстановяването на работните места е най-интензивно и скоро ще бъде достигнато нивото на заетост преди кризата.

Икономистите отчитат и други положителни тенденции- през 2013 се ускорява усвояването на евросредствата.За трета поредна година шампион по този показател е Габровска област,следвана от Бургас. В над 50 общини, сред които и Пловдив, обаче усвоените средства са под 100 лева на човек.

Ситуацията в Северна България с отделни изключения като Габрово и Велико Търново обаче остава критична-под 40 на сто заетост на населението.

Колкото до привличането на инвестиции – София остава лидер, но там се отчита и отлив на капитали,Бургас обаче има прогрес.

За да има по-добра регионална политика и финансова самостоятелност на регионите, от Института за пазарна икономика предлагат една пета от приходите от подоходното облагане да бъдат прехвърлени директно към общините. Парите ще следват личната карта, т.е. средствата от всеки човек ще отиват там, където е постоянния му адрес.