Мария Габриел: Жените имат ключова роля за развитието на селските райони

Жените са гръбнакът на селското стопанство и развитието на селските райони

Трябва да вдигнем завесата пред тях и дадем възможност да развият потенциала си, така че да не бъдат просто работна сила във ферми, предавани от баща на син. Това призова ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП и заместник-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел в Брюксел по време на кръгла маса за положението на жените в селските райони, организирана от женската структура на Копа Кожека - най-голямата земеделска организация в Европа. Форумът събра жени фермери от държавите-членки на ЕС и представители на европейските институции, за да анализират положението на жените в стопанствата и условията на труд и възможностите на равнище ЕС за предоставяне на конкретни стимули в тяхна подкрепа. Мария Габриел участва във форума като член на Комисията по правата на жените и равенството на половете, както и като член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони по време на първия си мандат в Европейския парламент. 

Българският евродепутат от ГЕРБ открои няколко предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да може жените да разгърнат пълния си потенциал. „На първо място е участието на жените при взимането на политически, икономически и социални решения; на решения, които ги засягат пряко, като например изработването на националните програми за земеделие и развитие на селските райони“, коментира Мария Габриел.
Като следващо предизвикателство тя посочи инфраструктурата и достъпа до обществени услуги, които да позволят по-добро качество на живот в селските райони и съчетаването на професионалния и семейния живот. „Нужно е да увеличим възможностите за отглеждане на деца, за достъп до образование, обучение и здравеопазване. Селският живот не трябва да бъде синоним на изолация и изостаналост. Достъпът до високоскоростен интернет също е важен въпрос не само за подобряване на качеството на живот в селските райони и борбата с цифровата изолация, но и защото интернет предлага нови икономически възможности за земеделските производители”, подчерта Мария Габриел.
На трето място тя посочи значението на солидарността между жените в селските райони за подобряване на положението им. Необходими са споделяне на добри практики и обмяна на опит с тези, които вече са проправили успешни пътеки и постигнали добра реализация. „Най-голямото предизвикателство е информацията и увеличаване на обществената чувствителност. Обществото като цяло трябва да осъзнае и признае ключовата роля на жените за развитие на селските райони, а мъжете да станат основни застъпници на тази тяхна роля”, обобщи зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен