Над 2 млн.лв. са осигурени за нови работни места по програма

17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа

На последната за 2014 г. проведена информационна среща ОИЦ - Стара Загора представи приоритетите и дейностите на новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В рамките на новия програмен период са осигурени 2 135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България.
Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот. Освен това оперативната програма ще подпомогне достъпа до здравеопазване на хората с увреждания.
ОИЦ – Стара Загора направи равносметка и на близо тригодишната си работа. За този период са проведени 211 информационни и работни срещи с представители на медиите. Участвали са 4 925 души. В събития с представяне на Евро инфоцентъра - 39. В медиите са публикувани 1 056 материала. 1 554 души са посетили офиса.
Г-н Лозев, регионален координатор на звеното в гр. Стара Загора за изпълнение на Проект „Красива България" при МТСП представи пред гостите на срещата трите отворени марки на проекта, по които могат да кандидастват общини, областни управители, читалища, религиозни институции и други. Мерките, по които може да се кандидаства до 19.01.2015 г. са: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.