Четири са подписаните договори за саниране на сгради в Община Карлово

Общо осем са заявените искания от към Българска банка за развитие

Осем са заявените искания от Община Карлово към Българска банка за развитие за подписване на договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По четири от тях вече има подписани и регистрирани договори за дейности по енергийна ефективност. Четирите сгради се намират на територията на град

Карлово и са с адреси, както следва бул. „Освобождение” № 63; ул. „Теофан Райнов” № 45; ул. „Теофан Райнов” № 41; ул. „Теофан Райнов” № 43.

От останалите четири многофамилни сгради, за които се очаква подписване на договор за целево финансиране между Българска банка за развитие, Областна администрация Пловдив и Община Карлово, три са на територията на град Карлово и една в с. Ведраре.

Допълнителна информация, относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и за изпълнението й на територията на община Карлово може да намерите на официалната страница на Община Карлово.