Глътка въздух за животновъдите

Ресурс от над 100 хил. лв. е заделило земеделското министерство за обезщетение на пострадали от мартенския сняг стопанства

Животновъдите ще получат допълнителен ресурс от 100 352 лева, съобщават от земеделското министерство.

24 600 лв. от сумата е допълнение към схемата de minimis за фермерите от района на Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Смолян. Техните животни или кошери са били унищожени от тежките снеговалежи през март. Стопани от Сливен, чиито животни са пострадали от мълния през 2014 г., също ще бъдат подпомогнати.

817 558 лв. са изплатени до момента на пострадалите стопани от областите Кърджали и Смолян.

От земеделското министерство уточняват, че допълнителните средства са предвидени за фермери, за които са издадени констативни протоколи, но не са получили помощ при първоначалния прием на заявления.

Помощта ще бъде изплатена до 5 юни 2015 г. Фермерите трябва да подадат документите за подпомагане от 18 до 29 май.

Останалите 75 752 лв. са допълнителен ресурс към "Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия" за 2014 г., става ясно още от съобщението на МЗХ.