НС одобри на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване

Парламентът одобри на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионните фондове

Вносителят - Министерският съвет, ги мотивира с по-добра защита на интересите и повишаване на доверието на осигурените лица и пенсионерите към пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
Въвежда се забрана изпълнителните директори и прокуристите да заемат друга длъжност по трудов договор освен в качеството им на преподаватели във висши училища или сътрудници в научни институти.
Ще се изисква и подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация за членовете на управителните и контролните органи на дружествата.
Друга мярка, залегнала в проекта с цел усъвършенстване на корпоративното управление, е развитието на режима за издаване на предварително разрешение за придобиване на акционерно участие, което ще бъде 10 и над 10 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество.
Детайлизират се съществуващите задължения на банката попечител за проверка на нарежданията на пенсионноосигурителното дружество за разпореждане със средствата на пенсионните фондове.  
С промените се увеличава лимитът за непряко инвестиране в имоти чрез придобиване на акции на дружества със специална инвестиционна цел.
От БСП поискаха законопроектът да бъде изтеглен.
Хасан Адемов от ДПС припомни, че в частните пенсионни дружества са натрупани близо 12 млрд. лв. и предлаганите промени са важни, заслужават вниманието на НС. Но поправките са на парче, главно свързани с по-високи изисквания към професионалните качества на членовете на управителните и контролни органи на дружествата, обясни той защо неговата политическа сила не подкрепя част от текстовете и ще се въздържи при гласуването. 
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова/ГЕРБ/ се съгласи, че законът е трябвало да бъде по-цялостен, но от много години имало редица работни групи, които до момента не са свършили нищо по отделните теми. Трябва ли още дълго да чакаме, попита тя.