Условна присъда получи ученикът, пребил с кол учителя си

Районен съд – Асеновград призна за виновен подсъдимия Атанас Георгиев

Районен съд – Асеновград призна за виновен подсъдимия Атанас Георгиев в това, че:
- на 19.09.2017 г. в гр. Садово, обл. Пловдивска, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е причинил на А. В. – учител в ПССГ гр. Садово при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в мозъчно сътресение, протекло без данни за загуба на съзнание от пострадалия до степен на травматична кома, довело до разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, поради което и на основание чл. 131, ал.2, т.3, вр. чл. 130, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК, вр. чл. 373, ал.2, вр. чл. 372, ал.4 от НПК, вр. чл. 58а, ал.1, вр. чл. 54 от НК го осъжда на наказание лишаване от свобода в размер на осем месеца.
- на 19.09.2017 г. в гр. Садово, обл. Пловдивска, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, е извършил непристойни действия – опит за нанасяне на удари на учителя А.В. с дървен клон, опит за нанасяне на удари на учителката М. Д. с ръце, извършени в сградата на ПССГ гр. Садово, в присъствието на ученици и учители, агресивно поведение, отправяне на псувни и закани, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, поради което и на основание чл. 325, ал.2, вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1 т.4 от НК вр. чл. 373, ал.2, вр. чл. 372, ал.4 от НПК, вр. чл. 58а, ал.1 вр. чл. 54 от НК го осъжда на наказание „лишаване от свобода“ в размер на осем месеца.
На основание чл. 23, ал.1 от НК налага на подсъдимия Атанас Георгиев едно общо най-тежко наказание измежду така наложените му по-горе наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В РАЗМЕР НА ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл. 67, ал.3, вр. чл. 42а, ал.2, т.2 от НК постановява подсъдимият Атанас Георгиев да изтърпи ПРОБАЦИОННА МЯРКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пловдив в 15-дневен срок.
С оглед постановената присъда съдът измени първоначално взетата спрямо подсъдимия Атанас Георгиев мярка за неотклонение в по-лека такава „под надзор на инспектор Детска педагогическа стая“.