231 отлични оценки на предварителните изпити в Пловдивския университет

Редовната изпитна сесия на ПУ "Паисий Хилендарски“ традиционно се провежда през юли

Общо 231 отлични оценки са получени от кандидат-студентите по време на предварителните изпити в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От тях пълните шестици са 40, а отличните оценки между 5.50 и 5.90 – 191. От висшето училище припомнят, че миналата година отличните оценки са били 197, като от тях получилите „Отличен 6.00” са били 32 души, съобщиха от висшето училище.
В предварителната изпитна сесия от 2 до 5 юни включително участие бяха заявили 1780 кандидат-студенти. Много от тях бяха избрали по няколко изпита, затова и броят на явяванията е 1900. Участниците през 2017 г. бяха 1657, а общият брой на явяванията – 1903.   
Традиционно в ПУ „Паисий Хилендарски“ най-масов е изпитът по български език, който се проведе на 2 юни. На него са се явили 889 кандидати, което е само с 6 по-малко спрямо миналата година, когато са участвали 895 души. Успешен, т.е. с резултат, различен от „Слаб 2“, изпитът по български език е бил за 724 човека, което в процентно съотношение отговаря на 81,44%. Слабите оценки са 165 или 18,56%. Отличните оценки са 82 – или 9,22%, от тях само една е 6,00. Резултат „Много добър“ е показан от 195 души – 21,93%, „Добър“ имат 33,30% - 296 човека, с оценка „Среден“ са 151 кандидати или 16,99%.
Като положителна тенденция през настоящата година  в Пловдивския университет се отчита ръст на явилите се на предварителни изпити по биология, химия и физика. Постепенното увеличаване на интереса към природните науки се наблюдава в национален мащаб, смятат от ПУ „Паисий Хилендарски”. Университетският информационен център отчита също и 31 отлични оценки по математика, а от тях 19 са пълни шестици. Много добрите и добрите резултати са съответно 64 и 61, има 16  средни и само 2 слаби оценки от всички 176 кандитат-студенти.
За разлика от миналата година на тазгодишните предварителни изпити по английски език и история на България са получени и оценки „Отличен 6.00”, каквито нямаше през 2017 г. В същото време обаче 46% от получените оценки на изпита по история са „Среден”, а със „Слаб” са оценени 25,34%. През 2017 г. знания за „Среден” са имали 36% от явилите си, а „Слаб” – 27,4%. На предварителните изпити преди една година слабите резултати по география са били над 30% от всички оценки, а сега са под 9 на сто – 8,89%.
Без слаб резултат са предварителните изпити по информатика, химия, биология, изобразително изкуство. А и самият брой на всички слаби оценки е по-нисък спрямо предварителните изпити миналата година. Тогава те са били 296 или 33,29% от всички оценки, а тази година са 257 – 28,9%.
В обобщение може да се каже, че интересът към специалностите на ПУ „Паисий Хилендарски” тази година е по-голям в сравнение със същия период миналата година. За тази тенденция спомага и все по-добрата пазарна ориентация на бакалавърските програми в деветте факултета, които работят в сътрудничество с много институции, организации и частни компании и утвърдени университети по целия свят, смятат от висшето училище.
По-малкият в процентно съотношение избор за явяване на повече от един изпит показва, че младите хора вече по-точно правят избора си на бъдеща професия. Високите оценки от участията в олимпиади и други съревнования, които могат да се признаят за балообразуващи в някои специалности, също показват, че голяма част от бъдещите висшисти са много по-целеустремени още от ученическата скамейка.
Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през месец юли конкурсни изпити, като с получения резултат кандидатите могат да участват в класирането или да се явят отново на същите конкурсни изпити в редовната кампания през юли, ако не са доволни от получената оценка. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка, обясняват от висшето училище.
Положилите успешно предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, ако отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове, които съвпадат със записването за редовната изпитна сесия на ПУ „Паисий Хилендарски“ през м. юли: от 13 юни до 27 юни 2018 г. в университета, в бюрата по градове (до 27 юни 2018 г.) или по интернет (до 25 юни 2018 г., през сайта https://ksk.uni-plovdiv.bg).Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"