Близо 14 000 000 лева европейско финансиране за по-чист въздух в Пловдив

Хиляди пловдивски домакинства ще получат печки за пелети или климатици

Хиляди пловдивски домакинства, които в момента се отопляват с дърва и въглища, могат да заменят старите печки с нови, които горят пелети, или с климатици. В зависимост от района по местоживеене пловдивчани имат избор да предпочетат включване към ТЕЦ или газопреносната мрежа.
„Това става възможно след отпуснатите 13 862 232 лв. по оперативна програма „Околна среда“ за изпълнение на мерките, които заложихме в Общинската програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух – една от 7-те одобрени в страната за европейско финансиране“, коментира кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.
Той посочи, че чистотата на въздуха е сред основните каузи на Община Пловдив. След предприетите още в началото на първия му управленски мандат мерки за всекидневно почистване и миене на уличната мрежа, обновяването на техниката, изключването на пясъка при зимното поддържане на града и подобряване на инфраструктурата резултатите днес са категорично по-добри в сравнение с 2009-а и 2010 година – намален е както броят на дните със замърсен въздух, така и концентрацията на фини прахови частици. Основното замърсяване в момента е от отоплението на домакинствата с твърдо гориво през зимните месеци.
Главният експерт в Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ Елена Найденова потвърди думите на инж. Тотев, като цитира данните от направеното проучване: 71,6 процента от замърсяването с фини прахови частици се дължи на битовото отопление, а 6,9 на сто – на транспорта. Едва 0,5 процента идва от промишлеността; според данните от автоматичната измервателна станция на Рожен 21 на сто е регионалният фон, който е предопределен от конкретните климатични условия извън човешкото въздействие.
Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ със съдействието на районните администрации“ започва задълбочено проучване за необходимостта и възможностите за внедряване на всяка една от предвидените по оперативна програма „Околна среда“ мерки. Предстоят разговори и анкети с домакинствата, които се отопляват с дърва и въглища, за предпочитаните от тях алтернативи. След това ще се прецени какво да се закупи със средствата по програмата – повече климатици, печки на пелети, или да се включат повече абонати към ТЕЦ и газопреносната мрежа. Подмяната ще е с инсталации по европейски стандарти с най-голям полезен коефициент и най-малко вредни емисии.
Предстои директен контакт с гражданите, както и широка разяснителна кампания чрез медиите. До края 2018 г. се очакват окончателните насоки от управляващия орган на програмата, а според прогнозите крайният срок за внасяне на конкретните проектни предложения се очертава да е до края на март догодина.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен