Как да намалим опасните отпадъци?

Ученици и експерти проведоха открит урок

С открит урок ученици от училище СУ “Св. Климент Охрдски“-Пловдив, експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /ИБР/ и Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив отбелязаха „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“.
Темата тази година е „Предотвратяване на опасни отпадъци: Време за Детокс!“. В открития урок се включиха ученици от 9а клас на училището. Експерти и ученици дискутираха върху теми, като „кои отпадъци са опасни и защо“, „разделното събиране и рециклиране на отпадъците“, както „опазването на водите от замърсяване“. Информационни материали и книги учениците получиха от организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки ЕКОПАК и Община Пловдив.
Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейност.