Граждани и родители настояват за отговор от институциите относно живата полиомиелитна ваксина

В съобщение до медиите родители и отговорни граждани настояват за отговор от институциите по повод отворено писмо относно закупуването, прилагането и рисковете свързани с живата полиомиелитна ваксина.

 

Текстът на писмото публикуваме без съкращения:

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ТАНЯ АНДРЕЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н АНГЕЛ КУНЧЕВ

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР

КОПИЕ ДО: МЕДИИТЕ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

От отговорни граждани и родители по повод закупуването, прилагането и рисковете свързани с живата полиомиелитна ваксина


 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 7 ноември 2013 г. в Министерски съвет е предложен "План за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България" (http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001... - вж. Инициатива 14, Дейност 14.5), в който наред с всички предприети превантивни мерки за предотвратяване на евентуален внос и разпространение на полиомиелит от Сирия, се потвърждават и думите на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор на България, за закупуване на жива орална полиомиелитна ваксина (ОПВ) - 52500 дози.

Считаме за необходимо да уведомим широката общественост, че тази ваксина е заменена в Имунизационния календар на Република България през 2007 г. с инактивирана (убита) полиомиелитна ваксина (ИПВ) с промяна на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите, публикувана в ДВ бр. 82/2006 г., с което се отговаря на потребността на обществото от високоефективни и безопасни ваксини и на изискването за максимално ограничаване на циркулацията на ваксинални полиомиелитни щамове.

(http://www.ncipd.org/?news=55)

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Au7LLnfgEtOQJ%3Awww.pramed.com%2Fdrugi%2Fizm_naredba_15.
doc+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&client=firefox-a)

Твърди се, че безопасността на ваксините е от изключителна важност за приложението им. Предвид опасностите, които крие ОПВ и известните на всички условия, при които живеят определените за ваксиниране групи, считаме за крайно рискован избора на тази ваксина. Кое налага използването ѝ след като предизвиква повече случаи на нежелани постваксинални реакции, включително и заразяване с ваксинален полиомиелит, при положение че има алтернатива и към момента няма индикации за непосредствена опасност от полиомиелит в България? Оправдан ли е рискът от приложението на тази ваксина само заради ефектът, че излъчена чрез фекалии и секрет от гърлото (по-точно орофаринкса) се ваксинират и околните, което всъщност е и нейният дефект – евентуално заразяване на контактните с ваксинален полиомиелит? При налаганото мнение, че ОПВ е по-евтина, съответно иконимически по-изгодна, кой ще поеме лечението на пострадалите при поява на нежелани постваксинални реакции? Както знаем, голяма част от тях са здравно неосигурени или са чужди граждани без определените от закона здравни права. Друг важен фактор е очакваната повишена сезонна заболеваемост от грип и респираторни вирусни инфекции, което ще попречи на ваксинацията с ОПВ.

 

От 2000 г. до септември 2010 г. в 16 страни на три континента са възникнали 461 случая на парализи, причинени от циркулиращи ваксино-дериватни полиовируси  (ВДПВ). Т. нар.  ваксино - асоцииран паралитичен полиомиелит (ВАПП) е клинически неразличим от полиомиелита, причинен от дивите полиовируси; разграничаването става само с помощта на молекулярно - генетични методи. Рискът  от  възникване на ВАПП налага преминаването към рутинно използване   на „убита” вместо „жива” полиомиелитна ваксина.  Невровирулентни  ваксинални полиовируси могат да се излъчват продължително време (с години) от пациенти с имунен дефицит.  

(http://www.medinfo-bg.com/?page=statiq&id=1068)

Съществуват данни, че в държавите, които са постигнали елиминиране на заболяването, но продължава използването на ОПВ, единствената причина за редките случаи на паралитичен полиомиелит е самата ваксина. Ето защо, стратегията на СЗО за изкореняване на полиомиелита включва разработването на продукти, които потенциално да изведат ОПВ от употреба. (http://www.communitas-bg.org/bg/jcmd140.html)

За да изясним нашата позиция относно съмнителната необходимост от използването на жива ваксина към настоящият момент, предоставяме за сравнение следната информация:

През 2011 г. в България е обявена извънредна ваксинация срещу полиомиелит заради възникналият епидемичен взрив в Таджикистан (април 2010 г.) с 458 лабораторно потвърдени случаи на полиомиелит, от които 29 смъртни, с инактивирана полиомиелитна ваксина за определени в писмото рискови групи. „Извънредната имунизация ще се проведе с една доза инактивирана полиомиелитна ваксина Имовакс полио.” (http://bgconv.com/docs/index-198868.html) 

Към 11.11.2013 г. според данните на СЗО от съобщените 22 случая на полиомиелит в Сирия са потвърдени официално само 13, като са дадени съответните указания и са предприети мерки за ограничаване разпространението на полиомиелита. (http://www.who.int/csr/don/2013_11_11polio/ru/index.html) 

След като д-р Ангел Кунчев, в качеството си на главен държавен здравен инспектор, е категоричен, че няма опасност от епидемия на територията на България и предвид гореизложените опасности, които крие тази ваксина, се интересуваме кое налага нейното закупуване и употреба?

(http://www.monitor.bg/article?id=406909, http://bnr.bg/sites/horizont/Society/Bulgaria/Pages/vaksina_bejanci1111.aspx)

Освен това, настояваме да бъде обяснено, защо се провеждат държавни обществени поръчки на жива полиомиелитна ваксина "за обезпечаване на имунизационния календар в България” (според текста в поръчката), след като влиза в сила изменението на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, според която се прилага само инактивирана полиомиелитна ваксина, дори и за извънредната имунизация през 2011г. Информацията, касаеща конкурсите за обществени поръчки на ОПВ проведени през 2008 г. за обезпечаване на имунизационния календар за 2009 г. със сто хиляди дози, както и през 2010 г. със срок на изпълнение 48 месеца (т.е. важи до 2014 г.) за поръчка отново на сто хиляди дози е достъпна в интернет на следните адреси:

http://vaksini.eu/16_3.12.2008.html – 2008 г.

http://vaksini.eu/3_28.12.2010.html – 2010 г.

 

Въпросите, на които очакваме конкретни отговори са:

  1. Защо, след като е факт, че няма опасност от епидемия на територията на България (има доказани само 13 случая в Сирия, но нито един нов и нито един на територията на България) и предвид гореизложените опасности от тази ваксина, се заявява нуждата от имунизиране с ЖПВ на определени таргетни групи? http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2077/steno/ID/2974
  2. Как ще се обясни предложението за закупуване на 52500 дози жива ваксина предвид рисковете от прилагането на самата ваксина?
  3. Кои са обстоятелствата, наложили решението за обявяване на обществени поръчки за ОПВ през 2008 г. и 2010 г.?
  4. Ако са сключени договори за поръчките и са били закупени съответните количества ваксини, какво се е случило с тях впоследствие?

Изказваме благодарност към всички държавни институции за предприетите мерки във връзка с кризата с бежанците. Разчитаме на съответните органи и специалисти да отговорят бързо и компетентно на поставените въпроси.

С уважение:

ОТГОВОРНИ ГРАЖДАНИ И РОДИТЕЛИ

 


Екипът на Bulgariautre.bg публикува поредица от материали относно поставените в писмото въпроси и ще следи за своите читатели своевременния отговор от страна на съответните органи и специалисти.
  Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"