По препоръка на ООН: Искат да отпадне тайната на осиновяването

Тази тайна пречи на децата да имат ясна самоличност и гражданство, смятат авторите на предложението

Организация за защита на децата настоява да отпадне тайната на осиновяването, тъй като в някои случаи запазването ù може да е в ущърб за тях и семействата им, информира БНР.

Според Националната мрежа на децата тази тайна пречи на децата да имат ясна самоличност и гражданство – на практика роднинските връзки на детето са скрити от него, което от една страна е в разрез с основните му права, формулирани от Конвенцията на ООН, а от друга създава различни опасности.

"Има опасност при деца, които могат да са братя и сестри да се окаже, че имат връзка, защото не знаят своята истинска семейна история", поясни програмният директор на организацията Дани Колева.

Тя смята, че отпадането на тайната на осиновяването ще помогне и на родителите, осиновили дете, тъй като много от тях не могат да изберат момента, в който да споделят това с него. Други пък не са подготвени за последствията. Често се стига и до „разсиновяване“ и връщане на детето обратно в дома, от който е взето.

"Самите осиновители са съгласни детето да знае своя биологичен произход, да има информация какво и как се е случило, право на информация до съответните документи", обясни Колева.

Основната причина от Националната мрежа да настояват за тази промяна е думата на Организацията на обединените нации. Съветът по правата човека към ООН е направил препоръка към България, разпореждайки тайната на осиновяването да отпадне.

Оттам настояват и за промени и допълнения в Наказателния кодекс, едно от които е включването на медиацията като възможност при децата, които имат някакви противообществени прояви, да бъдат отклонени от правосъдие – т.е., чрез неутрален медиатор да се търсят извънсъдебни споразумения.

В Наказателния кодекс тайната за осиновяването е защитена дотолкова, доколкото представлява чужда тайна. Регламентирана е в чл. 145, ал. 2:

Който разгласи тайната на осиновяването с намерение да причини вредни последици на осиновения, на осиновителя или на семейството им, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца или с пробация, а когато от деянието са настъпили тежки последици - с лишаване от свобода до една година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен