Областният управител върна 13 решения на Общински съвет Павел баня

Актовете са приети в нарушение на нормативни разпоредби

В дванадесет от решенията на Общински съвет Павел баня, свързани с приемане на бюджета, не са спазени изискванията на разпоредбата на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

По тази причина Областният управител Живка Аладжова ги връща за ново разглеждане. Решенията ве съдържат поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието, което е неспазване на закона.

В Тринадесетото решение на Общински съвет Павел баня, не е спазена разпоредба от Постановление на Министерски Съвет за определяне на средствата, необходими за изплащане на част от абонаментните карти или цената на билета с автобусен транспорт или влак на лицата имащи право на транспортни разходи