Здравните власти признаха! Ваксина не действа според очакванията им

Интересно защо Министерство на здравеопазването не информира обществеността за тези случаи?

Здравните власти признават, че инактивираната ваксина не действа според очакванията им и не предпазва от полиомиелит, а живата ваксина заразява ваксинирания и околните, включително и ваксинирани с инактивирана ваксина.

Покрай кризата с бежанците, у нас пак се заговори за използване на живата ваксина. Това е доста притеснително предвид „качествата”, които всъщност са и нейни недостатъци – заразяване на ваксинирания и околните с ваксиноасоцииран полиомиелит (ВАП), тоест причинен от самата ваксина.

На 7 ноември 2013 г. в Министерски съвет е предложен "План за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България" (Инициатива 14, Дейност 14.5) за закупуване на жива орална полиомиелитна ваксина - 52500 дози.

Междувременно на 25.01.2014 г. в България са получени резултатите от Регионалната референтна лаборатория на ”Институто Супериоре ди Санита” в Рим, които потвърждават, че в пробите на 5 деца е наличен ваксинален полиомиелитен щам. Това е описано в „Отчет за изпълнението на конкретните мерки по плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България”.

Съществуват данни, че в държавите, които са постигнали елиминиране на заболяването, но продължава използването на ОПВ, единствената причина за редките случаи на паралитичен полиомиелит е самата ваксина. Затова стратегията на СЗО за изкореняване на полиомиелита включва разработването на продукти, които потенциално да изведат живата ваксина от употреба.

http://www.communitas-bg.org/bg/jcmd140.html , http://www.medinfo-bg.com/?page=statiq&id=1068

От 2000 г. до септември 2010 г. в 16 страни на три континента са възникнали 461 случая на парализи, причинени от циркулиращи ваксино-дериватни полиовируси  (ВДПВ). Т. нар.  ваксино - асоцииран паралитичен полиомиелит (ВАПП) е клинически неразличим от полиомиелита, причинен от дивите полиовируси; разграничаването става само с помощта на молекулярно - генетични методи. Рискът  от  възникване на ВАПП налага преминаването към рутинно използване   на „убита” вместо „жива” полиомиелитна ваксина.  Невровирулентни  ваксинални полиовируси могат да се излъчват продължително време (с години) от пациенти с имунен дефицит.

Същевременно в писмо на МЗ до Администрацията на Министерски съвет във връзка със запитване за живата полиомиелитна ваксина (№ 1842/13 от 28.11.2013 г.), се казва следното:
"За разлика от ОПВ, ИПВ предизвиква много слаб имунитет в чевния тракт. Когато имунизирано с ИПВ (инактивирана полио ваксина) лице се зарази с див или с циркулиращ произхождащ от ОПВ (живата ваксина) вирус, този вирус може да се размножи в чревния тракт и да се излъчва с изпражненията, като така продължава циркулацията си."

Тоест самите здравни власти признават, че инактивираната ваксина не действа и не предпазва от полиомиелит, а живата ваксина заразява ваксинирания и околните, включително и ваксинирани с инактивирана ваксина.

vaksiniistinata.ovo