Знаете ли как да гласувате? (видео)

Избирателят трябва да запомни няколко ключови положения

Гласуването в неделя ще е по-различно от всяко друго досега, защото ще е първото според новия Изборен кодекс. Разликите не са големи и са основно в малко по-различната бюлетина. Избирателят трябва да запомни няколко ключови положения, за да не отиде гласът му нахалос, ако сбърка и бюлетината му стане недействителна.

Бюлетината е с квадратчета и кръгчета

Листът за гласуване - бюлетината, е интегрална - всички партии, коалиции и независими претенденти са написани върху една дълга бюлетина. В лявата част са изписани едно под друго имената на партиите, коалициите и независимите. Пред всяко име има квадратче с номера на съответната партия. Точно в това квадратче гласоподавателят поставя знак за своя избор. Избира само една пария или независим кандидат - задрасква само една кутийка от целия списък, ако сложи знак в повече - бюлетината е невалидна, както и гласът на избирателя.

Отбелязването този път може да става по два начина: и с кръстче - X, и с чавка V, за разлика от парламентарните избори миналата година, когато важеше само „хиксът". Пише се върху бюлетината единствено със син химикал. Знакът може леко да излезе от квадратчето, но в никакъв случай да не докосва друго квадратче - това под или над избрания номер. Така вече сме отбелязали предпочетената от нас партия.

На тези избори обаче има и т. нар. преференциално гласуване. Всяка политическа сила отдавна е обявила своята листа с кандидати. Слагайки знак в квадратчето, избирателят всъщност подкрепя поредността на кандидатите, която партията е определила. Ако обаче гласоподавателят иска друг от листата да е на първо място и така да му даде повече шанс да бъде избран, може да направи разместване. Това става пак върху същата бюлетина, но в дясната й част, където има 17 кръгчета.

Предварително избирателят трябва да е наясно под кой номер е неговият човек в партийната листа. Списъците ще ги има и в местата за гласуване, но извън самите стаи, в които са урните. Ако предпочетеният от партийната листа е примерно номер 8, то избирателят поставя знака си - кръстче или чавка, в кръгчето с цифра 8 в него. Така посочва, че иска осмият да стане първи. И ако достатъчно много гласували поискат това, то предпочетеният от тях получава повече шансове да е евродепутат.

Ако задраскаме повече от едно кръгче, бюлетината си важи, но не се отчита преференциално гласуване. С това писането по бюлетината завършва. Всеки избирател има право да не упражни преференциален вот - да не задрасква кръгче. Бюлетината му ще бъде валидна и ще означава, че дава глас за листата, както я е подредила съответната партия.

Преди и след тъмната стаичка

Избирателят получава от секционната комисия непопълнена бюлетина, откъсната от кочана с всички бюлетини. На гърба й има две места за полагане на печат. Преди да гласува, единият печат се поставя. В долния десен ъгъл на бюлетината трябва да има фабричен номер, в което гласуващият трябва да се увери. Влиза се в тъмната стаичка и се отбелязва вотът.

Още в кабинката избирателят сгъва бюлетината, изнесе ли я несгъната, така че да се вижда за кого е дал глас, изборът му е невалиден и не може да гласува повторно. Този път бюлетините нямат предварителни сгъвки, затова много трябва да се внимава. Бюлетината се прегъва до чертата, която е над фабричния номер в десния долен ъгъл, така че номерът да се вижда.

Гласуващият излиза от кабинката и член на комисията сверява и откъсва точно този номер и го пуска в специална кутия, различна от урната. След това комисията поставя втория печат на гърба на бюлетината. Тя вече е готова и избирателят лично я пуска в урната, след което се подписва в избирателния списък. Вотът е упражнен.

Гласуване с придружител

Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК, удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя.

При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. Когато гласоподавателят не разполага с такъв документ, по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

Важно е да се знае, че неграмотността не е основание да се гласува с придружител. Както и че едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели. Според закона човек, който е бил придружител на повече от двама избиратели както в една и съща, така и в различни избирателни секции, се наказва с глоба от 2000 лв. Член на секционната избирателна комисия, представител на партия, на независим кандидат, застъпници не могат да бъдат придружители.

 

Справка къде да гласувате можете да направите ТУК.