Обсъждат европейските възможности за развитието на туризма

Провежда се трета регионална годишна конференция на Областния информационен център

В Стара загора днес се провежда третата регионална годишна конференция на тема „Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора“.

На нея представят успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора. Опитът на Швеция в сферата на туризма ще сподели г-жа Илва Густавсон, културен секретар на област Вастра Готаланд. Гост на конференцията ще бъде и проф. Мария Воденска, преподавател по География на туризма в Софийски университет „Св.Климент Охридски“, която ще коментира потенциала на регион Стара Загора за развитие на туризма. Ще се представят и възможностите за финансиране на туризма с европейски средства в региона през новия програмен период.

Участниците в конференцията ще запознаят с проект за усъвършенстване на образователните компетенции на учениците в сферата на туризма и такъв за развитие на селски туризъм. В конференцията ще вземат участие представители на местните власти, бизнес, НПО и други партньорски организации.

Тя се провежда в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора”.