За 1567 диви животни се е погрижил Спасителният център през 2013г.

Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани с годишен отчет

През изминалата година 1567 диви животни са прекрачили прага на старозагорския Спасителен център, 52% от които бяха върнати отново в природата. Най-многобройни са  градските лястовички – 176, следвани от белите щъркели – 168 и керкенезите – 130.

И тази година очаквано най-многобройни са случаите с неизвестна причина за състоянието, тенденция, която се запазва, заради дивия характер на нашите пациенти.

След тях се нареждат малките бебета птици, пристигнали в Центъра в задоволително състояние. Радостни сме да отбележим, че 47 от общо 215 пациенти с нужда от специализирана ветеринарномедицинска помощ са напуснали успешно клиниката на Центъра, след специализирани хирургически интервенции, казват доброволците от Центъра. Бебешката стая, както всяка година бе пренаселена и шумна. В активния пролетно-летен сезон Спасителният център на Зелени Балкани приюти 980 сирачета, 575 от които бяха освободени отново в природата. От друга страна във волиерите на Центъра се излюпиха 18 малки от различни видове.

Разбира се благодарим на  на доброволците на Спасителния център, без чиято помощ нямаше да се справим с тежката задача по спасяването на ранените диви животни на България - през 2013 година 70 човека на възраст между 10 и 50 години положиха над 700 часа доброволен труд.

За 2013 от Спасителния център отчитат и голям интерес от страна на посетителите - над 2200 деца на възраст между 3 и 10 години гостуваха на Центъра и станаха посланици на природозащитната идея.

Съвсем не на последно място, екипът на Спасителния център на Зелени Балкани благодари на всички доброволци, осиновители, дарители, институции, донори и партньори за помощта и добрата воля за съвместна работа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен