Тома Белев пак гази законите

Самопровъзгласилият се председател на "Асоциация на парковете в България" опитва да заобиколи Устава на сдружението

Нелегитимният председател на "Асоциация на парковете в България" Тома Белев отново нарушава закона за "Юридическите лица с нестопанска цел" и Устава на сдружението, като прави опит да свика Общо събрание без решение на Управителния съвет и без публикация в Държавен вестник, съобщават от УС на Форум "Природа".

Те цитират "Покана за свикване на Общо събрание", изпратена от Зорница Стратиева – секретар на "Асоциация на парковете".

В неистовото си желание да продължи на бъде председател на Асоциацията, Белев е изпратил поканата, която всъщност е опит за заобикаляне на Устава, като по този начин вкарва и в заблуждение учредителите и членовете на Управителния съвет на "Асоциация на парковете" – директорите на държавните природни паркове в България, коментират от Форум "Природа".

Оттам отбелязват, че това се случва непосредствено, след като Върховният административен съд обяви, че Белев незаконосъобразно и в нарушение на Устава управлява сдружението още от 2008 г.

"Предвид изложеното считаме, че са налице основателни съмнения за незаконосъобразни действия и подаваме сигнал до Главния прокурор на Република България, до Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите с искане за извършване незабавна проверка и ревизия на цялата дейност на Тома Белев и на "Асоциация на парковете в България", казват от форума.

Ето и текста на поканата за свикване на Общо събрание от 01.07.2014 г.:

"Председателят на управителния съвет на Асоциацията на парковете в България, София, на основание чл. 25, ал. 2, т. 2 на устава на асоциацията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно заседание на общото събрание на сдружението на 26.07.2014 г. в 11 ч. в конферентната зала на хотел „Ренесанс“, София, пл. Възраждане 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението; 2. приемане на основни насоки за дейността на асоциацията; 3. приемане на промени и допълнения в устава на сдружението; 4. избор на членове на управителен и контролен съвет; 5. избор на председател на управителния съвет; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 10,45 ч."Снимка на Деня

Щрихи от Плевен