Нарастват приходите от нощувки в областта

Намалял е обаче броят на нощуващите туристи, а е скочила цената на леглото

Приходите от нощувки в област Стара Загора бележат ръст в сравнение с миналата година, сочат данни на статистиката. Това обаче не се дължи на по-голям брой нощували, а на по-високите цени на легло.

Приходите от нощувки през май 2014 г. достигат 1 166 750 лв., или със 7.6% повече в сравнение с май 2013 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 5.7%, така и от чужди граждани – с 12.7%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през май 2014 г. намаляват с 5.2% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 10 644. От всички пренощували лица 79.9% са българи, като по-голямата част от тях (54.7%) са нощували в места за настаняване с 3 и повече звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 136, като 90.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2014 г. е 30.5%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (35.3%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3 и повече звезди (24.7%). В сравнение със същия месец на предходната година се наблюдава увеличение в общата заетост на леглата с 2.4 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението на заетостта e с 3.4 процентни пункта, а при тези с 3 и повече звезди – с 0.7 процентни пункта.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2014 г., е 30 742, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като увеличение на нощувките (с 9.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, докато в останалите места за настаняване (с 3 и повече звезди) се наблюдава намаление на нощувките с 3.3%.
През май 2014 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 87.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 13.0 и 71.9%.
През май 2014 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 815, а на леглата – 3 430. В сравнение с май 2013 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.6%, а на леглата в тях – с 5.2%.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен