Започна изграждането на ново депо за битови отпадъци

Системата за управление на отпадъци в Ракитница ще обслужва 12 общини

Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов, кметът Живко Тодоров и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" Спиридон Александров направиха в землището на с. Ракитница символична първа копка за изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците - Стара Загора.

Проектът е на стойност 52 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са общините - Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан. Проектът включва изграждането на Регионален център за управление на отпадъците с Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране, както и три претоварни станции за битови отпадъци - в Казанлък, Гурково и Гълъбово.
Как ще управляваме отпадъците в днешно време е много важно, защото изискванията на ЕС и на българските граждани към околната среда, означават да полагаме сътветните грижи. Отпадъкът вече е суровина в България, затова трябва да имаме съответните съоръжения, за да го оползотворяваме. От години общината плаща отчисления, защото няма такова депо и колкото повече се бави това съоръжение, толкова повече ще плащат гражданите, каза в словото си кметът Живко Тодоров. Той припомни за затрудненията през които премина проектът, с двегодишните съдебни спорове относно Оценката за въздействие върху околната среда и проекта за Подробен устройствен план, които бяха обжалвани на няколко инстанции, но в крайна сметка общината спечели делата.
По думите му, издадени са всички строителни разрешения и необходимите ПУП. Гражданите няма от какво да се притесняват, технологията на строеж и на третиране на отпадъците не са опасни за тях. Работи се по проект за закриване на бившето сметище Мандра баир. Планираме и изграждане на завод за преработка на битови отпадъци, за да затворим цикъла на управлението им, допълни старозагорският кмет.
Тази регионална система за управление на отпадъците не е просто първа стъпка към подобряване на екологичното състояние на общините и намаляване на замърсяването. Тя ще подобри и услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците от бита, заяви екоминистърът в оставка Станислав Анастасов. Той нарече проекта „скок в ерата на ресурсно ефективната икономика“, защото по думите му, „с изграждането на комплексното съоръжение ще спрем да говорим за отпадъците като „боклук“, а ще ги приравняваме на ресурс“.
Той акцентира и на разделното събиране, което включва събиране, третиране и рециклиране на отпадъците като подчерта, че това изисква активната роля на гражданите. Според министъра, това е бъдещето, защото депото е временно решение и то ще изчезне след време. Като друг ефект за гражданите от изграждането на системата той посочи чувствителното намаление на разходите за събиране и транспортиране. Това означава повече пари в джоба на гражданите, защото няма да плащат скъпа такса смет, означава и по-малко пари, хвърлени за смет, коментира министърът в оставка.
Строителните дейности стартираха с водосвет на мястото, определено за Регионален център за управление на отпадъците край Ракитница. На събитието присъстваха областният управител Живка Аладжова, председателят на ОбС Емил Христов, ръководителят на проекта и зам.-кмет Йордан Николов, кметът на Казанлък Галина Стоянова, Момчил Борисов от консорциума изпълнител, представители на общинската администрация, фирмите-изпълнители на дейности по проекта, общински съветници, медии и граждани.