Депутатите дебатират по тегленето на 16-милиардния дълг

Заложният максимален лихвен процент на облигациите е до 10 на сто

В 12.14 часа пленарна зала се зае с дълга от 16 милиарда лева, който кабинетът иска да емитира. Народните представители не приеха дебатите да се излъчват пряко по БНТ и по БНР.

Социалистите излязоха с предложение дебатите да не започнат, докато в зала не се появи лично премиерът Бойко Борисов. И този път председателят на Народното събрание Цецка Цачева защити министър-председателя, като не подложи това предложение на гласуване с мотива, че не съществува подобна процедура, а Борисов е уведомен за поканата. Дебатите започнаха, без премиерът да се появи в пленарната зала.

„Целта на подписаните договори е създаване на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като в тях се регламентират задълженията и взаимоотношенията между отделните страни, респективно бъдещото организиране и издаване на емисии на държавни ценни книжа в рамките на програмата”, обясни Диана Йорданова от ГЕРБ.

Средносрочната програма предоставя на България като емитент възможност за прилагането на гъвкавост при избора на структура на финансирането по отношение на пазари, инструменти, валути и срочност, при съобразяване с пазарната ситуация за емитиране.

„Договорите, с които се създава средносрочната програма, поставят няколко ограничителни параметри на дълговите инструменти, които могат да бъдат издавани по тази програма. Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. евро, като общият обем на траншовете за всяка съответна година ще бъде ограничен до лимитите за поемане на държавен дълг в годишните закони за държавния бюджет на България”, отчете депутатката.

„Предвижда се максималният матуритет на книжата, които ще се издават, да бъде до 30 години. За нуждите на ратификационния процес в документацията е посочен и максимален лихвен процент на облигациите в размер до 10 на сто, което значително надхвърля текущите лихвени нива по българските облигации. Същото се прави с цел да не се дават насоки на пазара за лихвените нива по новите облигации”, подчертава Йорданова.

Фиксираните максимални стойности на параметрите на средносрочната програма, предвидени в документацията, могат да бъдат променяни единствено след предварителна законова санкция на Народното събрание.

„Конкретното структуриране на бъдещите транзакции по средносрочната програма ще бъде осъществено по време на маркетинговия процес, след получаване на информация за инвеститорското търсене на български суверенен дълг и ще бъде съобразено с погасителния профил на дълга”, обясни Диана Йорданова.

Средствата, получени от реализиране на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари чрез пласиране на бъдещи емисии облигации, ще бъдат от съществено значение при осигуряване на необходимия финансов ресурс през периода 2015-2017 г. за рефинансиране на държавния дълг, за покриване на очакваните бюджетни дефицити, както и за гарантиране нивото на фискалния резерв.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"