Какво предстои да се случи на 21.12.2012? Част ІV

Астрологично-езотерична гледна точка по темата

Темата за 2012-а и нейния финален период нашумя твърде много в медийното пространство. Тя има своите исторически, астрономични, психологични, конспиративни, астрологични и езотерични ракурси. Пред Bulgariautre.bg ученият Филип Филипов прави опит да анализира накратко всички тях. В серия от статии той ще разкрие пред нас истините и заблудите, свързани с теориите за Календара на Маите, парада на планетите, галактическото подравняване и страховитите очаквания за три дни мрак, супер соларна буря, навлизането на астероид, комета и тайнствената планета Нибиро и свързаните с това очаквания за катаклизми.


Какво предстои да се случи на 21.12.2012 г.? - част І

Какво предстои да се случи на 21.12.2012 г.? - част ІІ

Какво предстои да се случи на 21.12.2012 г. ? - част ІІІ

Материалистичното разбиране на Вселената не може да обясни редица процеси в човека и колективния, социален живот на цивилизацията ни. Това прави впечатление на съвременния човек и той търси по-цялостна и висша гледна точка. Езотеричното християнство от древността и в наши дни дава по-съвършена и напълно различна гледна точка за Космоса, от колкото мъртвата и отчуждена теория на материалистичната наука.

Ако за астронома Вселената е нещо като сложна машина с много зъбчати колела, то за астролога, основал визията си върху Първичното учение на Христос, Космосът е грандиозен жив организъм, притежаващ велико свръхсъзнание. Ако разсъждаваме от най-съвременната научна гледна точка върху Христовите думи: „Аз съм Лозата, вие – пръчките, а Отец ми е земеделецът”, можем да достигнем до така наречения фрактален принцип за структурата на Вселената. Целият космос (не само физическия и духовния, но и Божествения космос) е организиран на йерархичен принцип с безброй нива, като на всяко ниво има реализация на общи модели за Цялото. Например атомът, клетката, плодът, човекът, държавата, Земята, Слънчевата система и Галактиката - цялата тази структурна йерархия на Вселената има общ универсален модел на организация – моделът ЦЕНТЪР-ПЕРИФЕРИЯ. Според Езотеричното Християнство и Великите Учители на Човечеството, (които са посланици на Слънчевия Логос – Христос) други два ключови универсални модела на йерархично структурираната Вселена са ЖИВОТЪТ и СЪЗНАНИЕТО.

От това веднага става ясно, че както ние сме живи същества, организирани от стотици милиарди клетки и безчет атоми, така и цялото човечество е живо самостоятелно същество, като хората са неговите клетки, планетата ни също, както и всички останали планети в звездната ни система и разбира се, за Слънцето, Галактиката и самата Вселена. Първичното учение на Христос учи, че те са живи разумни същества със свой живот и съзнание, със свои мисли, идеи, преживявания, чувства и воля.

От дълбока древност се знае, че има Велик Космичен Човек, Който има за свои клетки планетите, звездите и слънчевите системи, а физическото му тяло е цялата Галактика - Млечен път. На тази база, когато живия организъм на Слънчевата система направи нещо, то влияе директно на планетата ни, на цялото човечество, на всеки един от нас, чак до всяка една отделна клетка в организмите ни. И обратното също е вярно - има двупосочна връзка. Поради тази причина живота, съзнанието и волята на Слънчевата система и Галактиката пряко ни влияят и това по същество изследва астрологията. Ако астрономията е анатомията на космоса, то астрологията е физиологията на космоса, а има и психология на космоса...

Например българският клон на Езотеричното християнство - Учението на Учителя Петър Дънов (човекът създал българската астрологична школа) твърди, че ако нашия организъм е съставен от голям брой клетки, то има едно Велико същество, чиито организъм е изтъкан от слънчеви системи, звезди и планети – те са всъщност неговите живи космически клетки. Учителя  обяснява, че всяка клетка в нашия организъм е свързана с определена звездна клетка в Космичното тяло на Христос.

Съвременната наука косвено също захранва тези идеи с факта, че броя на клетките в човешкото тяло се изброява от порядъка на няколкостотин милиарда, а астрофизиците изчисляват звездите в нашата галактика също на няколкостотин милиарда. Астрологията на Учителя Петър Дънов още в началото на 20 век говори и за Великото Слънце Алфиола, около което като планета обикаля нашето Слънце със своите планети. Едва през 1922 г. човечеството окончателно прие идеята, че Вселената е съставена не от една единствена галактика, а от много галактики подобни на нашата, благодарение на делото на Едуйн Хъбъл. А около 2000 г. астрономите окончателно видяха с мощни инфрачервени телескопи как около свръхмасивната черна дупка (което е ядрото на Великото Галактично Слънце Алфиола), обикалят, като един вид планети, звезди гиганти.

И сега може да се зададе въпроса: каква е връзката с току що изразените идеи и датата 21.12.2012 г.?

От няколко десетилетия, точката на Зимното слънцестоене се намира много близо до галактичния екватор на Млечния път. Всяка година Слънцето, движейки се по еклиптиката, преминава през Галактичния екватор.  Когато това се случва, се създават условия за големи промени в човешката цивилизация и за ново духовно начало, относно всички съзнателни същества по лицето на Земята. Това е така, защото практически нашето Слънце съвпада с Великото Слънце Алфиола, позиционирано в центъра на галактиката ни. Изразено астрологически, когато наблюдавано от Земята е наличен съвпад на Слънцето с Алфиола – Галактическото централно слънце, тогава човечеството има шанса да възприеме и приложи най-висшите идеи на Бога чрез едно разширено космическо съзнание.

Ако това се случва естествено и според свободния избор на хората, не се случват мащабни катаклизми, а само благоприятни и хармонични събития и процеси. Но ако Космосът създава условия за еволюционно развитие, а човечеството не използва условията, а дори противодейства на тези импулси, често се стига до мощни катаклизми или големи трансформации на социално, политическо и икономическо ниво, които са един вид необходими корекции в еволюцията на цивилизацията ни. Както вече показах, точното изравняване на точката на зимното слънцестоене с галактичния екватор се е случило през 1998 г. Това означава, че плюс минус 10-20 години около 1998 г., благодарение на съвпада на Слънцето с Алфиола(случващ се всяка година в този времеви период около 21 декември), се проектират благоприятни духовни условия за еволюционно повдигане на човечеството. Ако то възприеме и реализира правилно тези импулси, хората и всички същества на тази планета ще се повдигнат на едно по-високо духовно ниво на съзнание. Ако обаче се пренебрегват тези астрологични процеси, са възможни редица пречистващи трансформации спрямо човечеството. И наистина, в този период ние вече видяхме мащабни промени, глобални пертурбации, грандиозни природни катаклизми и съвсем ясни знаци, дадени от Вселената, че са необходими големи промени в съзнанието на човека и колективния живот на планетата ни.

Казано по друг начин, всеки път когато от наша гледна точка Слънцето съвпада с центъра на Галактиката ни, се проявява най-висшата Божествена страна на космоса конкретно за нас хората на Земята. Тогава Божественото, проявено в нашето Слънце и Галактика, дава импулс на цялата Земя и всички нейни същества, да спрат своето низходящо движение в материализма и да започнат своя духовен и еволюционен възход.

Древните култури са посвещавали специални церемонии в такива моменти, за да се насочи съзнанието към висшите енергии на Вселената. В случая е интересен и факта, че този период съвпада с момента на Зимното слънцестоене, което е друг важен празник още от най-древни времена. Зимното слънцестоене е онзи момент, когато нощта е най-дълга и деня най-кратък, но веднага след него тъмнината започва вече да намалява, а деня да расте. Това символизира най-трудния, най-сложния момент за съзнанието, когато то попада в дъното най-ограничените условия, но използва тази ситуация за опора и започва своя възход.

Ето защо, вместо да се подхранва масова параноя с персоналната енергия на човека, по-адекватно би било ако на 21.12.2012 г. в точния момент на навлизането на Слънцето в знака Козирог (13:11:37 ч. българско време) хората се обединят в колективни молитви, с които да поискат от Христос, проявен в Космоса, човечеството и индивидуалната душа, да реализира пълноценно в живота на Земята Божествената Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. По този начин разумните човешки души ще възприемат правилно висшите духовни енергии на Космоса и вместо да се усилват негативните вибрации в този период, ще се утвърди повдигането на човечеството в една по-висша степен на съзнание, морал и начин на живот.

А сега да анализираме във висш езотеричен и духовен смисъл аспектите на планетите и светилата в хороскопа, построен точно в момента на зимното слънцестоене.

Прави впечатление, че е налице една много силна и благоприятно поставена звездна карта. Ако се погледне по-строго, практически има само един проблемен аспект срещу 4 хармонични и 3 духовни аспекта.

Първо Слънцето се намира в особена конфигурация с висшите планети Нептун и Сатурн, съответно 60-градусов ъгъл и ъгъл равен на 1/7 от 360 градуса. Това говори, че Космическият Аз на Христос(проявен чрез Алфиола и Слънцето) работи усилено за една хармонична реализация на Мировата Любов(Нептун) и духовна трансформация на общочовешката карма(Сатурн). Тук Духът(Слънцето) ни припомня истината, че само Любовта(Нептун) може да пречисти и освободи човека от кармата(Сатурн). Аспектът 1/7 (ъгъл от около 51 градуса) говори и че Христовият Дух(Слънцето) ще внесе справедливост и правилно изпълнение на Божията Воля(Сатурн) и това ще стане заради Любовта като Принцип.

Сатурн, обаче, погледнато от геоцентрична гледна точка, оформя точен 60 градусов ъгъл към Плутон, което подсказва, че в гореописания Божествен процес ще участват огромен брой хора и същества от Земята и то синхронизирайки своята колективна воля(Плутон) в една обща посока. Христовата Правда(Сатурн) ще трансформира и облагороди колективното несъзнавано(Плутон), като този процес ще бъде хармонизиран и духовно катализиран от Космичната Любов на Бога и от милосърдието, състраданието, емпатията и колективната медитация и духовна работа на човечеството (това е така, защото Нептун прави също аспект 1/7, но този път към Плутон).

Луната и Меркурий са в точен 120 градусов ъгъл, което показва, че Душата на човечеството, психичните процеси и народа(Луната) е подпомогната ментално и интелектуално, чрез изобилна информация и знания за процесите(Меркурий).

Венера прави едновременно три аспекта: приблизително 180-градуса към Юпитер, 51 градуса към Марс и приблизително точно 120 градуса към Уран. Това показва, че човешкото сърце (Венера) трябва и може да преодолее духовните различия (опозицията от Юпитер), защото получава силен духовен импулс от Волята (Марс) и енергия и подкрепа от Ангелския свят и интуицията(Уран). Силно хармоничния аспект между Уран и Венера говори и за това, че астрологичното знание може да докосне човешките сърца и да се прояви правилно и на място.

Споделям знанието си за тази много силна и благоприятна за духовно пробуждане космическа атмосфера, защото искрено се надявам и вярвам, че ако работим заедно за да утвърдим тези космически идеи на 21.12.2012 в точния момент на зимното слънцестоене, можем да помогнем за еволюционното повдигане на цялото човечество и самата планета Земя като живо същество.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен