Кой носи отговорност за "Активната имунопрофилактика в България"?

Здравните власти пренебрегват мнението на лекари и родители

Проведе се кръгла маса на тема "Активната имунопрофилактика в България в контекста на европейската и световна практика."

Организатор на събитието е Димитър Стоянов, евродепутат.

Участие бяха потвърдили зам.-министри, национални консултанти по медицина и въпреки че, официално не са отказали, те не присъстваха.

По време на разговорите бе защитено искането ваксините от Имунизационния календар на Република България да станат препоръчителни, а не задължителни, както гласи законът.

През 2010 г. са проведени проучвания за сътрудничество в областта на ваксинациите в страните - членки на ЕС. Резултатите показват, че в 15 държави не са въведени задължителните ваксини. В 8 страни, сред които и България, плановите ваксинации са задължителни. В страните с препоръчителни ваксинации се изисква задължително писмено съгласие на родителите.

Българският имунизационен календар предвижда поставянето на ваксина още през първите 24 часа от раждането на детето, защото у нас има по - малък интервал на ваксинация. Практиката показва, че Япония, например, си позволява да даде толеранс относно първите ваксинации, защото има действащ широк диапазон между тях и родителите решават кога да бъдат поставени ваксините.

Участниците в мероприятието настояват да се въведе единна информационна система, чрез която родителите да бъдат информирани за състава на ваксините, противопоказанията и рисковете от сериозни увреждания, както и обоснована информация защо всяка от тях трябва да бъде осъществена. Родителите не са запознати с периода на наблюдение и как точно се изразяват симптомите при нежелателните реакции, липсва граждански контрол върху изброените проблеми.

Стана ясно, че подобен информационен достъпен източник е действащ във всяка развита страна.

Д-р Ангел Кунчев изрази притеснения относно възникване на епидемии, ако се изпълни настояването за промени в българското законодателство, свързани с въвеждане не на задължителни, а не препоръчителни ваксинации.

Акценти от пресконференцията:

- опростена, но официална информация относно всяка ваксина, състава й и конкретно приложение;

- ваксините да бъдат препоръчителни или в смесен режим;

- защо липсва мотивация сред населението за поставяне на имунизации;

- единни системи за яснота относно компенсации на пострадалите;

- информираност относно евентуални рискове и нежелателни реакции;
 
- ефективна и реформирана здравна система;

- доставка на ваксините (сменят се доставчиците непрекъснато, а това е проблем).

- взимане на мерки за имунизации сред малцинствата.

В страните от ЕС съществуват специализирани платформи, отнасящи се за ползи и рискове на ваксините. Отговорността у нас е на родителите, но те не знаят как да заведат иск, как да реагират и при какви реакции, би следвало да потърсят лекарска помощ. Нежелателните реакции биха могли да доведат до изключително тежки последствия: парализа, мозъчни увреждания, дори смърт.

За да вярват родители и граждани в представителите на здравните органи, те настояват за открит диалог, за отговори на конкретно зададените въпроси, за достъп до систематизирана информация, касаеща бъдещето и живота на техните деца – нещо изключително важно, за което отговорността в момента се поема винаги от тях, а не от лекарите.

Липсата на конкретно становище от страна на министерството на здравеопазването, на този етап будиединствено съмнения и притеснения – факт, който подтиква родителите да мислят, че има нещо нередно, че все някой гони някакъв финансов интерес, че идват избори...

От друга страна, докторите, тези, защитили и доказали, че наистина спазват Хипократовата клетва, се оплакват, защото са държани отговорни и глобявани от представителите на институциите, в случаите, в които не са поставили задължителни ваксини, въпреки изявено писмено несъгласие на родители.

Човек се идентифицира с биологията си и никой няма правото да упражнява психологично изнудване. Това е повод за отбой сред родителите. Всеки е господар на собственото си тяло, но личните права са поставени под условието на гражданското благо в едно демократично развито общество.

Време е здравните власти действително да си отворят очите и повече да не си позволяват да пренебрегват мнението на лекари и родители. Докато отговорността се прехвърля от един на друг, няма шанс проблемът да бъде окончателно решен, защото родителите реагират емоционално, а истината е някъде там – в златната среда, но няма кой да се погрижи за осведомяването!

Конференцията уважиха главен държавен инспектор по здравеопазване д-р Ангел Кунчев, Бистра Зографова и Гинка Шуклева - представители от Държавна агенция за закрила на детето, представители на неправителствени организации, гражданско сдружение "Здравето - право на всеки", Национална мрежа на родителите, Асоциацията на студентите по Медицина в България, Българско хомеопатично общество, Българско вегетарианско общество, Екофорум за устойчиво развитие, родители.