Строг контрол на пиянските турове по заведенията в Слънчев бряг

Бариери в курорта няма да има и това лято

И през това лято в Слънчев бряг бариери няма да има. Контролен режим обаче ще се осъществява, за да не се допуснат опасни и шумни превозни средства и товарни машини по пешеходните зони. Това съобщиха от ръководството на акционерното дружество, управляващо курортния комплекс.

Правилата за движение в комплекса влизат в сила от 1 юни 2014 г., с гратисен период до 10 юни 2014 г. Наложена е забрана за паркиране на автомобили по алеите, зелените площи и тротоарите на комплекса. То ще се извършва на обособените паркинги или в зоните за почасово паркиране.

Акционерното дружество е определило и максималната скорост за движение по алеите и улиците в комплекса да е 40 км/ч. В интерес на туристите ще са забранени достъпът и движението по частните пътища на „Слънчев бряг” АД на всички видове АТВ, мотопеди и мотоциклети без полицейска регистрация. Това се отнася и до всички други видове моторни превозни средства без поставени регистрационни табели, съгласно Закона за движение по пътищата. Забраната засяга и тези, които нямат разрешение за достъп или валиден стикер. Основната цел е да не се смущава пълноценният отдих на чуждите и наши граждани в курорта. Тези мерки няма да се отнасят за полицейските и сметосъбиращите автомобили, както и линейките.

С разрешение от кмета на община Несебър в комплекса право да обслужват летовниците ще имат 200 таксита. Стоянките им са определени със заповед на изпълнителния директор на дружеството. Такситата могат да работят на територията на курорта само, ако имат стикер или удостоверение, издадени от дружеството. Ако нямат необходимия документ, могат да влизат в комплекса единствено с пътници, а разрешения им престой е 15 минути. Така се решава един от най-сериозните отрицателни проблеми за туристите с измамите на нелегални и нерегламентирани таксита.

Достъпът на превозни средства, които зареждат търговски обекти на територията на Слънчев бряг – изток ще бъде разрешен от 09,00 ч. до 16.30 ч.през деня и от 01,00 ч. до 07,00 ч. през нощта. Правилата за движение в курортния комплекс целят да осигурят спокойствие на летовниците. Те са съобразени изцяло с изискванията и навиците на гостите на Слънчев бряг.

Наред с ограничения автомобилен трафик акционерното дружество определя и точния брой на атракционните превозни средства. Под наем на разположение на туристите през цялото лято ще бъдат общо 30 файтона, 350 електрически триколки, 100 четириместни велорикши и 100 велосипеда. Те няма да могат да се движат по протежение на цялата централна алея в комплекса и конкретно по крайбрежното платно в участъка от хотелски комплекс „Пагане” до хотел „Самър”.

Въвежда се строг контрол за организаторите на обиколките по заведения - т.нар. „Bar crawl”. Те ще трябва да имат задължително лиценз за туроператорска дейност, както и да оповестят предварително маршрута, по който ще се движи групата. Акционерното дружество въвежда тези мерки, за да ограничи шума, да гарантира реда по алеите на курорта и да избегне многобройните жалби от страна на туристите. Максималният брой участници в една група може да бъде до 200 души. При достигането на този капацитет от туристи те задължително ще се разделят и ще се насочват към два различни маршрута. Сборният пункт за началото им трябва да бъде в закрито заведение - бар или дискотека. Няма да се допуска събирането на голям брой хора на открито.

При констатирани нарушенията на общите условия ще бъде прекратявано правото на организаторите да продължат да осъществяват тази дейност. На територията на Слънчев бряг изток е въведено пълно видеонаблюдение, което работи през целия туристически сезон.