Бащи протестираха пред парламента

Настояват България да се присъедини към международен документ за повече защита на детските права

В деня на детето бащи протестираха пред Народното събрание с настояване България да се присъедини към международен документ за повече защита на детските права.

Протокол към Конвенцията за правата на детето установява процедура за подаване на жалби от деца или техните родители, които не са получили правна закрила в собствените си държави. Жалбите се подават директно до Комитета на Организацията на обединените нации за правата на детето, но България още не е подписала този протокол, за да попадне под юрисдикцията на този нов международен орган.

Пламен Борисов от Асоциация за детско развитие "Член 24", цитиран от БНР, посочва:
"Предполагам, че държавата се страхува от още един съд, като този в Страсбург."

Събралите се десетина бащи разчитат на ООН за да търсят правата си, които българският съд, според тях не им е признал:
"Ние, като разделени родители, особено разчитаме на този протокол, защото той ще ни позволи да подаваме жалби от името на децата си за нарушаване правото им на преки контакти и лични отношения, залегнали в чл. 9 от Конвенцията. Сега, когато се позоваваме на тази разпоредба пред българския съд, тя просто е игнорирана. В момента, това, което прави съдът, и у нас и в чужбина, и обикновено дава родителските права на единия родител, а другият родител и самото дете се превръщат в нещо като затворници с право на свиждане."

Павел Перфуклийски също е баща, който се надява, не на българското, а на международното правосъдие.
"При мен днес е денят ми на свиждане с децата, като за пореден път точно преди час, час и половина някъде, ми беше отказано свиждане с децата с предлога, че те не искат. Затова също съм дошъл тук да подкрепя протеста. "

Правителството на България не коментира засега защо не ратифицира Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето. Това вече са направили много страни от ЕС и съседните балкански държави.