Започва ремонт на Детската млечна кухня в Казанлък

Заявките за храна се преустановяват от 16 юни до 21 юли

В Казанлък започва ремонтът на Детската млечна кухня. По този повод общината уведомява всички родители, че заведението и разкритите към него филиали прекратяват дейността си за периода от 16 юни /понеделник/ до 21 юли /понеделник/ 2014 г. Заявки ще се правят на 18 юли /петък/ за 22 юли /вторник/ от 11.30 часа до 13.00 часа.

При промяна в обстоятелствата, гражданите на Казанлък, които ползват Детската млечна кухня за своите деца, ще бъдат своевременно уведомени на сайта на община Казанлък www.kazanlak.bg, на адреса на Детска млечна кухня - ул.”Христо Ботев” № 30, и във съответните филиали към нея.
Детска млечна кухня - Казанлък е открита на 01.11.1978 г. с 200 абоната. През годините нараства броят на желаещите майки да получават храна от детското заведение, съобразена с действащите физиологични норми за здравословно хранене и подпомагане отглеждането на децата до 3-годишна възраст.

Детската кухня приготвя и предоставя храна за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст и обслужва около 450 деца в т.ч.около 80 деца в разкрити филиали в с. Овощник, с. Крън, с. Енина, с.Шейново и с. Бузовград. Приготвя се храна за три пункта в различни части на град Казанлък и детско отделение в „МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"