Оперативните програми отварят врати пред младите хора

Ученици от 11 и 12 клас се запознаха с възможностите на новия програмен период

Ученици от 11 и 12 клас от столично общообразователно училище се запознаха с възможностите на новите оперативни програми, информират от Столична община.

Днес в 17 СОУ "Дамян Груев" се проведе информационна среща на тема "Възможности за младите хора през новия програмен период 2014-2020".

С учениците разговаря екипът на ОИЦ-София, който ги запозна основно с новата ОП "Наука и образование за интелигентен разтеж".

По време на презентацията беше подчертана ролята на оперативната програма за осигуряването на възможности за изява и разгръщане на творческите способности на децата и учениците чрез извънкласни и извънучилищни занимания, както и на подкрепа за разгръщане на творческия потенциал на деца и ученици с изявени дарби в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта. Ученици споделиха своя опит от участието си в проект "УСПЕХ", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Екипът информира младежите, че през тази година по ОПРЧР 2014-2020 ще се отвори процедура, която ще предоставя възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. Учениците се запознаха и с предстоящите инициативи на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.

В края на срещата учениците те изявиха желание да се включат с разнообразни спортни дейности в предстоящата обща инициатива "Да спортуваме заедно".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен